BẢO DƯỠNG‎ > ‎

Bảng Giá BD Định Kỳ

Bảng Giá BD Định Kỳ
BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ XE TOYOTA

CẤP BẢO DƯỠNG
5,000km; 15,000km; ... 
10,000km; 30,000km; ... 
Thời gian
Thời gian tại khoang 25' 
 Thời gian tại khoang 30'
Loại xe
Công
Vật tư 
Thành tiền
(chưa VAT) 
Công
Vật tư 
Thành tiền 
(chưa VAT)
NCP42 (Vios)
 70,000240,100
310,100
120,000450,720570,720
NCP93 (MT) (Vios)
 70,000240,100
310,100
120,000 
450,720570,720
NCP93 (AT) (Vios)
 70,000240,100
310,100
 120,000450,720570,720
ZZE122 (trước 05/06) (Altis) 70,000240,100
310,100
 120,000450,720570,720
ZZE122 (sau 05/06) (Altis) 70,000274,400
344,400
 120,000485,020605,020
ZZE142 (MT) (Altis) 70,000274,400
344,400
 120,000485,020605,020
ZZE142 (AT) (Altis) 70,000274,400
344,400
 120,000485,020605,020
 ZRE142 (MT) (Altis)
70,000 
274,400 
 344,400120,000 
 631,520 751,520
ZRE143 (AT) (Altis) 70,000294,980364,980
 120,000658,960778,960
SXV20 (Camry) 70,000233,240303,240
 120,000443,860563,860
MCV20 (Camry) 70,000308,700378,700
 120,000519,320639,320
MCV30 (Camry) 70,000308,700378,700
 120,000519,320639,320
ACV30 (Camry) 70,000246,960316,960
 120,000457,580577,580
AVC40 (Camry) 70,000281,260351,260
 120,000491,880611,880
GSV40 (Camry) 70,000391,020461,020
 120,000811,160931,160
RZH112, 114 (Hiace) 70,000281,260351,260
 120,000491,880611,880
RZH113, 115 (Hiace) 70,000294,980364,980
 120,000512,460632,460
TRH213 (Hiace) 70,000343,000413,000
 120,000574,200694,200
KDH212 (Hiace) 70,000432,180502,180
 120,000642,800762,800
Zace (DX, GL, Suft) 70,000240,100310,100
 120,000450,720570,720
Innova (MT) 70,000363,580433,580
 120,000581,060701,060
Innova (AT) 70,000363,580433,580
 120,000581,060701,060
FZJ100 (Land Cuiser)70,000
473,340543,340
 120,000704,540824,540
UZJ200 (Land Cuiser) 100,000391,020491,020
 150,000615,360765,360
TGN51 (Fortuner) 70,000363,580433,580
 120,000581,060701,060
KUN60 (Fortuner) 70,000452,760522,760
 120,000670,240790,240
KUN26 (Hilux) 70,000452,760
522,760
 120,000670,240790,240
CẤP BẢO DƯỠNG
20,000km; 60,000km; ...
40,000km; 80,000km; ...
Thời gian
Thời gian tại khoang 40'
Thời gian tại khoang 120'
Loại xe
Công 
Vật tư 
Thành tiền
(chưa VAT) 
Công
Vật tư 
Thành tiền 
(chưa VAT)
NCP42 (Vios)
370,000450,720820,720870,0002,405,2403,275,240
NCP93 (MT) (Vios)
370,000450,720820,720870,0004,039,2404,909,240
NCP93 (AT) (Vios)
370,000450,720820,720850,0003,841,4204,691,420
ZZE122 (trước 05/06) (Altis)370,000450,720820,720870,0002,522,9403,392,940
ZZE122 (sau 05/06) (Altis)370,000485,020855,020870,0002,557,9403,427,240
ZZE142 (MT) (Altis)370,000485,020855,020870,0004,642,5405,512,540
ZZE142 (AT) (Altis)370,000485,020855,020850,0004,444,7205,294,720
 ZRE142 (MT) (Altis)
370,000 
631,5201,001,520870,0004,541,5005,411,500
ZRE143 (AT) (Altis)370,000658,9601,028,960850,0004,342,8605,192,860
SXV20 (Camry)370,000443,860813,860880,0002,811,1203,691,120
MCV20 (Camry)370,000519,320889,320880,0002,905,9203,785,920
MCV30 (Camry)370,000519,320889,320880,0002,601,7203,481,720
ACV30 (Camry)370,000457,580827,580880,0002,384,7203,264,720
AVC40 (Camry)370,000491,880861,880870,0004,721,3805,591,380
GSV40 (Camry)370,000811,1601,181,160870,0002,972,3603,842,360
RZH112, 114 (Hiace)370,000491,880861,8801,100,0004,042,1005,142,100
RZH113, 115 (Hiace)370,000512,460882,4601,100,0004,591,0805,691,080
TRH213 (Hiace)370,000574,200944,2001,100,0005,127,4806,227,480
KDH212 (Hiace)370,000642,8001,012,8001,020,0003,090,0804,110,080
Zace (DX, GL, Suft)370,000450,720820,720870,0003,757,1604,627,160
Innova (MT)370,000581,060951,060830,0003,683,2404,513,240
Innova (AT)370,000581,060951,060830,0003,457,1604,287,160
FZJ100 (Land Cuiser)400,000
704,5401,104,5401,000,0005,552,6206,552,620
UZJ200 (Land Cuiser)400,000615,360
1,015,360
1,100,000
5,241,0906,341,090
TGN51 (Fortuner)370,000581,060
951,060
830,000
3,184,6204,014,620
KUN60 (Fortuner)370,000670,240
1,040,240
830,000
3,031,860
3,861,860
KUN26 (Hilux)370,000670,240
1,040,240
950,000
4,974,850
5,924,850
Comments